[pl Formular] Prijava 2021/22
Pre popunjavanja formulara student mora da bude registrovan (forumlar za registraciju). Nakon uspešnog slanja podataka, na registrovanu adresu elektronske pošte se šalje poruka za potvrdu unetih podataka. Prilikom pregleda elektronske pošte neophodno je proveriti sve foldere sa porukama!