Formular za registraciju studenta
Nakon uspešnog slanja podataka, na adresu elektronske pošte unetu u formularu se šalje poruka za potvrdu unetih podataka. Prilikom pregleda elektronske pošte neophodno je proveriti sve foldere sa porukama!